ZAPRASZAMY w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych”. Celem standardu jest przybliżenie ogólnych zasad zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi.… Czytaj dalej ZAPRASZAMY w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych”

ZAPRASZAMY w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności NGO”. Partnerstwa międzysektorowe mogą stanowić podstawę do generowania nowych rozwiązań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   Webinarium będzie połączone z X. posiedzeniem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz… Czytaj dalej ZAPRASZAMY w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności”

ZAPRASZAMY w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Obecnie konieczna jest zmiana sposobu myślenia NGO o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. NGO powinny postrzegać dostępność nie tylko jako zbiór obowiązków, ale jako istotny obszar swojej… Czytaj dalej ZAPRASZAMY w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY do zapoznania się z projektem wersji do testowania standardu „ NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Celem opracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Obecnie idea „NGO bez barier” staje się standardem. Proces standaryzacji oznacza uporządkowanie działań i sposobów funkcjonowania… Czytaj dalej ZAPRASZAMY do zapoznania się z projektem wersji do testowania standardu „ NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Zapraszamy do udziału w Konkursie dla Organizacji Pozarządowych stosujących standardy

„NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” Jaki jest cel konkursu?   Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych lubelskich NGO stosujących w swojej działalności zasady zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze standardami „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” udostępnionymi na stronie www.liderzydostepnosci.pl/standardy-ngo-bez-barier   Konkurs stanowi integralną część kampanii  społecznej… Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w Konkursie dla Organizacji Pozarządowych stosujących standardy

NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie procesu… Czytaj dalej NGO bez barier. Potrzebna jest społeczna kontrola zapewniania dostępności we wdrażaniu polityk publicznych

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt.„Dostępne NGO = NGO bez barier”, realizowanej w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków… Czytaj dalej ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Lubelski model. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.   Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie… Czytaj dalej Lubelski model. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności

Łańcuch dostępności. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

Trwa kampania społeczna “Dostępne NGO = NGO bez barier” w ramach projektu  „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.   Celem kampanii społecznej „Dostępne NGO = NGO bez barier” jest wsparcie… Czytaj dalej Łańcuch dostępności. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu w Chemie dla Grupy 3 pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie dla Grupy 3 odbędzie się w Chełmie w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu… Czytaj dalej ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu w Chemie dla Grupy 3 pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

English English Polish Polish
Skip to content