Media o nas

Konkurs „NGO bez barier”

Razem z naszym partnerem technologicznym – Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zapraszamy do udziału w Konkursie dla Dziennikarzy Obywatelskich „NGO bez barier”.

 

https://wspa.pl/blog/2022/11/28/konkurs-ngo-bez-barier/

 


28 listopada 2022 r.

Wdrażanie dostępności wymaga międzysektorowego wysiłku, wykraczającego poza ramy prawne

W dniu 6 września 2022 r. obchodziliśmy 10. rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dostępności nie uda się ustanowić tylko przepisami prawnymi – dostępność sama w sobie jest prawem. Potrzebne jest partnerskie podejście do procesu wdrażania dostępności. Sektor pozarządowy powinien wziąć współodpowiedzialność za proces wdrażania dostępności zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

https://publicystyka.ngo.pl/wdrazanie-dostepnosci-wymaga-miedzysektorowego-wysilku-wykraczajacego-poza-ramy-prawne

 


7 października 2022 r.

Lubelskie Partnerstwo na rzecz Dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów

Obecnie potrzebna jest świadoma transformacja procesu wdrażania dostępności, uwzględniająca współpracę partnerów z szerokiego spektrum społecznego, obejmującego sektory – publiczny, prywatny i pozarządowy. Istotą partnerstwa rozwojowego jest łączenie w sposób optymalny – zasobów, wiedzy, umiejętności partnerów. Stąd partnerstwa mogą okazać się kluczem do przyspieszenia wdrażania i standaryzacji dostępności.

https://publicystyka.ngo.pl/lubelskie-partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci-perspektywa-wspolpracy-roznych-sektorow?fbclid=IwAR25q0StJkY2pLBDlAOsMZC99B9S5JhAGEIgvvjnGa5V8DsxAL-00a_JHeI

 


12 lipca 2022 r.

NGO stawiają na dostępność potwierdzoną certyfikatem

NGO powinny same zabiegać o dostępność, bo to jest dla nich opłacalne. Certyfikacja dostępności jest pierwszym krokiem do powszechnej standaryzacji i uporządkowania procesu wdrażania dostępności. Obecnie uprawnienia do wydawania certyfikatów dostępności mają wyłącznie niezależne akredytowane podmioty (w tym: NGO, przedsiębiorcy i uczelnie) wybrane w otwartym naborze przeprowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-stawiaja-na-dostepnosc-potwierdzona-certyfikatem 

 


23 czerwca 2022 r.

NGO powinny zabiegać o dostępność, bo to jest dla nich opłacalne

Dostępność można porównać do łańcucha usług – zaczyna się od informacji i podjęcia decyzji o udziale, bezpiecznym dojeździe na miejsce i samodzielnym udziale w przedsięwzięciu, a kończy na powrocie do domu. Jeżeli NGO funkcjonuje w niedostępnej przestrzeni – to stanowi to dla niej duże wyzwanie. Organizacja może narzekać, albo mieć wpływ na zmianę. Dlatego nie powinna pytać – czy da się to zmienić? Ale zastanowić się – jak to zrobić?

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-powinny-zabiegac-o-dostepnosc-bo-to-jest-dla-nich-oplacalne

 


29 maja 2022 r.

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności

Województwo Lubelskie przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, celem którego jest wypracowanie i wdrożenie programu współpracy międzysektorowej na rzecz stosowania zasad dostępności i jej zapewniania dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego.

Partnerstwo tworzą instytucje publiczne, prywatni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Jego powstanie zainicjował Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 24 czerwca 2021 roku w czasie regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/lubelskie-partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/?fbclid=IwAR2ILJ52WJEef6TfY6GRM-kaLSWQFWq2G43yKPgsrbraXslhdh3ZD9nLD64

 


22 maja 2022 r.

Miasto bez barier – miasto dostępne dla wszystkich

Jak rozwijać miasta, aby były dostępne dla ludzi? Trzeba słuchać tych, którzy je tworzą. W dobrze zarządzanym mieście żadna grupa społeczna nie może być pominięta. Rozwój to zmiana społeczna. Jeżeli już coś zmieniać, to tylko na lepsze. W tym zakresie jednym z ważniejszych wyzwań jest potrzeba likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, coraz więcej miast wdraża standardy dostępności.

https://publicystyka.ngo.pl/miasto-bez-barier-miasto-dostepne-dla-wszystkich

 


20 maja 2022 r.

Sektor pozarządowy stawia na standaryzację zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Trzeba zmienić sposób myślenia NGO o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to nie jest moda – to konieczność. Organizacje powinny same wystąpić z inicjatywą stosowania uniwersalnych zasad dostępności – zgodnie z zasadą „Dostępne NGO = NGO bez barier”. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań.

https://publicystyka.ngo.pl/sektor-pozarzadowy-stawia-na-standaryzacje-zapewnienia-dostepnosci-osobom-z-niepelnosprawnosciami

 


11 maja 2022 r.

Nowe wymagania spełniania dostępności niektórych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło publiczne konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług w dniu 31 marca 2022 r., tj. w 15. rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o Praw Osób Niepełnosprawnych. Nowa ustawa zakłada wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, zwanej Europejskim Aktem o Dostępności.

https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wymagania-spelniania-dostepnosci-niektorych-produktow-i-uslug-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

 


25 kwietnia 2022 r.

NGO - zachęcamy do wykonania bezpłatnego audytu dostępności cyfrowej strony internetowej

Zapraszamy NGO z woj. lubelskiego (wykonujące zadania finansowane ze środków publicznych, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia) do zgłaszania na bezpłatny audytu dostępności cyfrowej swoich stron internetowych WWW pod kątem spełniania standardu WCAG 2.1.


Z badań powstaną wstępne raporty z badania dostępności cyfrowej pod kątem: potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Raporty wstępne będą zawierać rekomendacje dot. eliminacji barier dostępności cyfrowej. Po wprowadzeniu zaleconych zmian zostanie powtórnie zweryfikowana dostępność stron WWW.

 

Badania dostępności cyfrowej stron WWW będą prowadzone w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

 

Zgłoszenia na przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych WWW będą przyjmowane do dn. 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebas8-YjLpzr8KLjxmw55I-nVZ5NkTNPOn_juWyMmlddLdwQ/viewform

 

https://powiatradzynski.pl/wiadomosci/item/1138-ngo-zachecamy-do-wykonania-bezplatnego-audytu-dostepnosci-cyfrowej-strony-internetowej


25 luty 2022 r.

Lublin Accessibility Leaders on START

The project is a reaction to the need of working out and implementing, in the Lubelskie voivodeship, a model of cross-sector cooperation for the benefit of performance of the systemic solutions in the field of availability (digital, architectural, communicational and informational) with the participation of NGOs operating in favour of the people with special needs, including the disabled and seniors. This will let people with special needs use a varied offer of NGOs to the measure of their abilities and aspirations. To date, in Poland, there have been no extensive initiatives supporting institutional growth or activities of organisations in the field of implementing the availability rules. On the other hand, the existing systemic solutions relate exclusively to public administration. Such an approach does not take account of the nature of conditions for implementing availability by NGOs in regions. In this regard, Poland is obliged to apply international objectives related to the improvement of the situation of the disabled and seniors (UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) and the rules of availability referred to in the Act on Providing Availability to People with Special Needs of 2019. As part of the project, we have planned, among others: establishing of a regional, cross-sector Lubelskie Partnership for Availability, analysing the perspectives of cooperation between NGO sector and the public sector for availability, mapping Lubelskie NGOs applying the availability standards, implementation of the educational programme titled: “Lubelscy Availability Leaders” and implementation of the social campaign on the Internet titled: “PRO-SOCIAL=AVAILABLE”.A partner to the project is the Lubelskie Disabled Persons Organisation Forum – voivodeship council. The value added for the project is the continued cooperation of the project partners in the field of increasing the share of NGOs in implementing the availability rules.

https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/PL-ACTIVECITIZENS-NATIONAL-0252


Lubelscy Liderzy Dostępności

W dniu 9 września 2021 r. mieliśmy zaszczyt oraz wielką przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Kawiarenki Obywatelskiej „Dostępna przestrzeń publiczna” w Chełmie. W spotkaniu z ramienia MOPR w Chełmie udział wzięli: Anna Szalast Dyrektor MOPR w Chełmie, Edyta Rożek Radna Rady Miasta Chełm – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, Marzena Szkałuba Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Bożena Stasiak Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, Monika Rycko Pełnomocnik w Wydziale Polityki Społecznej – przedstawiciele organizacji pozarządowych: Agnieszka Filipczuk Prezes Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość, Jacek Bobruś Prezes Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie; członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Mateusz Bobruś, Lubelska fundacja Świat według Ludwika Braille’a tyflospecjalista, Ryszard Stawiarski członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Leszek Siwiec Prezes Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Roman Koniuszewski Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie.

Spotkanie realizowane jest w ramach cyklu debat publicznych organizowane w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności. Integralną częścią Kawiarenki Obywatelskiej był spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Chełma pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie.

https://www.mopr.chelm.pl/2021/09/14/lubelscy-liderzy-doste%CC%A8pnosci/

 


14 września 2021 r.

Lubelskie bez barier?
W Zamościu o dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

O niwelowaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami rozmawiali w Zamościu „Lubelscy Liderzy Dostępności na Start”. Odbyło się badanie fokusowe, kawiarenka obywatelska i spacer po mieście. Zdaniem członka zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Zygmunta Klimczuka, samorządy są dobrze przygotowane do wdrażania dostępności, gorzej jest z organizacjami pozarządowymi. 

– Chcemy z jednej strony nadrobić tę lukę kompetencyjną, by nauczyć organizacje w jakim zakresie wdraża się dostępność architektoniczną, informacyjną czy cyfrową – mówi Zygmunt Klimczuk. – Z drugiej strony chcemy stworzyć partnerstwo na terenie województwa lubelskiego, w którym będą uczestniczyć różni gracze, począwszy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, poprzez uczelnie lubelskie i organizacje pozarządowe. Partnerstwo to będzie forum wymiany informacji na temat dostępności w różnych przestrzeniach. Będziemy dyskutować i zastanawiać się, co zrobić, by tę dostępność poprawić dla osób z niepełnosprawnością – informuje.

– W końcu możemy się dostać do ratusza. Wiele lat walczyliśmy o windę i w końcu jest. Nie przeszkadza w niczym w obiekcie. Chcielibyśmy jeszcze, żeby była lepsza dostępność w poruszaniu się po mieście, czyli kompleksowa likwidacja krawężników. Jak są robione ścieżki rowerowe, to łuki są niwelowane i krawężniki są też ładnie zrobione – tłumaczy Bogusław Dolinny, przewodniczący powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie miasta Zamościa.

– Wydaje mi się, że kluczową kwestią w dyskusji o dostępności i największą barierą jest świadomość społeczna, bo ciągle o dostępności rozmawiamy w kontekście osób pełnosprawnych – twierdzi Kamil Kabasiński ze Stowarzyszenia „Krok za krokiem”. – Nie ma możliwości, żeby nawet najlepiej wyedukowana osoba pełnosprawna wiedziała to, co osoby z niepełnosprawnością, które z tymi barierami się zderzają. Tam, gdzie te osoby się pojawiają, tam te gabinety, chodniki czy ulice też się poprawiają. Tam, gdzie osób z niepełnosprawnościami nie ma, tam też dostępność się nie zmienia – dodaje.

– Trzeba prosić i upominać się o dostępność, bo jednak nie jest ona jeszcze taka, jaką by sobie osoby niepełnosprawne życzyły – mówi Bogusław Dolinny.

– Idea dostępności jest uniwersalna i dlatego trzeba wdrożyć ją we wszystkich politykach publicznych – tłumaczy Wojciech Dec, prezes zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. – Dotyczy to zwłaszcza organizacji pozarządowych, które nie mają jeszcze takiej świadomości, że ta dostępność też ich dotyczy. Dotyczy to na przykład stron internetowych, które są tworzone w ramach różnych projektów unijnych, ale też dostępności architektonicznej. Siedziba organizacji powinna być dostępna dla osób, które mają problemy ruchowe. Warto też wspomnieć o potrzebie takiej współpracy międzysektorowej. Bowiem nie tylko samorząd jest zobowiązany do zapewnienia tej dostępności organizacyjnej. W ramach „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Dostępności” będziemy się wymieniać różnymi ważnymi dla nas informacjami – dodaje.

– W czasie spaceru badaliśmy różnego rodzaju bariery. Jest ich dużo. Zamość się przebudowuje, ale jest to ciągły proces i jeszcze wiele lat potrwa – informuje Zygmunt Klimczuk.

Projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje zasięg całego województwa lubelskiego. Kolejne spotkania odbędą się w Chełmie, Białej Podlaskiej i Lublinie. Po ich zakończeniu powstanie raport o dostępności naszego regionu.

https://radio.lublin.pl/2021/07/lubelskie-bez-barier-w-zamosciu-o-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/?fbclid=IwAR3MbIwga8d7WanXe-tYp5nXS_Mo5ctihevg7S8Ufjs52JZOo7qrQTHbSGo

 


8 lipca 2021 r.

Rządowy Program
Dostępność Plus na lata 2018-2025
w Lubelskiem

24 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się Konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej – stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz  transmisji on-line.

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/rzadowy-program-dostepnosc-plus-na-lata-2018-2025-w-lubelskiem/

 


1 lipca 2021 r.

Panorama Lubelska TVP3

Dzisiaj odbyła się konferencją otwierającą realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19, wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz było transmitowana online w Internecie https://www.youtube.com/watch?v=HzdEh1rDI68

 


24 czerwca 2021 r.

Dostepność na START

“Lubelscy Liderzy Dostępności na Start” – pod takim hasłem odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, która ma zwracać uwagę instytucji i społeczeństwa nt. barier, które ograniczają osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do życia publicznego. Chodzi między innymi o udogodnienia architektoniczne w urzędach, jak windy czy podjazdy.

https://lublin.tvp.pl/54516108/dostepnosc-na-start

 


24 czerwca 2021 r.

Będą działać na rzecz niepełnosprawnych.
Ruszyło „Lubelskie Partnerstwo
na rzecz Dostępności”

„Lubelskie Partnerstwo na rzecz Dostępności” zostało zainicjowane w Lublinie. Chodzi o wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej.

– Rośnie świadomość społeczna dotycząca tego tematu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi członek zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Zygmunt Klimczuk. – To jest kwestia stron internetowych, dostosowania ich do standardów WCAG 2.1 (czyli dla osób słabowidzących i z problemami poznawczymi), przyjęcia standardów działania instytucji, chociażby dostępności imprez kulturalnych. To jest kwestia dostosowania obiektów, wind, parkingów, krawężników. To jest też kwestia nauczenia się obsługiwać osoby z niepełnosprawnością w instytucjach publicznych. Jest dużo pracy do wykonania.

https://radio.lublin.pl/2021/06/beda-dzialac-na-rzecz-niepelnosprawnych-ruszylo-lubelskie-partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/

 


24 czerwca 2021 r.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety - Lubelscy Liderzy Dostępności na START

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do wypełnienia krótkiej ankiety na temat przystosowania organizacji do wdrożenia zasad dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie wysiłków organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej jest głównym celem inicjowanego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Jego inicjatorami są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Proszę odpowiedź na każde z pytań. Nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi. Ważna jest Twoja i Twojej Organizacji ocena  aktualnych potrzeb w zakresie wdrażania zasad dostępności.

 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż udzielone odpowiedzi pozostaną poufne, a uzyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach badawczych i  będą prezentowane w zbiorczej postaci bez wskazywania konkretnych organizacji biorących udział w badaniu.

 

ANKIETA – Lubelscy Liderzy Dostępności na START

 

https://www.trzydnikduzy.pl/aktualnosci/n,152695,zaproszenie-do-wypelnienia-ankiety-lubelscy-liderzy-dostepnosci-na-start.html

 


1 lipca 2020 r.

Powiększa się grono
przyjaciół dostępności

Do grona sygnatariuszy partnerstwa na rzecz dostępności dołączyło 16 nowych podmiotów. Razem jest ich już 131. 29 grudnia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się uroczystość, podczas której przedstawiciele 16 podmiotów podpisali Partnerstwo na rzecz dostępności.

 

Do grona sygnatariuszy dołączyli:

 • ASDON,
 • DGA S.A.,
 • Fundacja “W Drodze”,
 • Medicus sp. z o.o.,
 • Medkomplex Sp. z o. o.,
 • Polska Federacja Głuchych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Stowarzyszenie Dorosłe Anioły,
 • Stowarzyszenie Manko i magazyn Głos Seniora,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych “W Labiryncie”,
 • Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia “Twoje nowe możliwości”,
 • Topserw,
 • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • Urząd Miasta Krakowa,
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu,
 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/powieksza-sie-grono-przyjaciol-dostepnosci

 


29 grudnia 2018 r.

English English Polish Polish
Skip to content