Podczas VI posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 14 lipca 2022 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyło 14 nowych podmiotów reprezentujących sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

 

Podmioty, które przystąpiły w dn. 14 lipca 2022 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

  1. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.
  2. Fundacja Błogosławieni Ubodzy.
  3. Stowarzyszenie „Dla Wszystkich”.
  4. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS.
  5. Fundacja Tysiąca Kroków.
  6. Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku.
  7. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
  8. Fundacja Instytut Rozwoju Zawodowego.
  9. Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Lublinie.
English English Polish Polish
Skip to content