Relacja z Kawiarenki Obywatelskiej „Dostępne NGO = NGO bez barier” w dniu 28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2

W dniu 28 września 2022 r. o godz. 14.00 odbyła się Kawiarenka Obywatelska „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Spotkanie realizowane w ramach cyklu kroczących debat publicznych, w formie kawiarenek obywatelskich, było wydarzeniem towarzyszącym Lubelskiemu Forum NGO i Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022 (LFIP 2022). Kawiarenka została zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Wyzwania dla NGO związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będą zajmować coraz więcej miejsca w debacie publicznej. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań w oparciu o respektowane przez organizacje wartości i zasady, które same dobrowolnie zaakceptują. Idea „NGO bez barier” staje się standardem.

 

Projekt „Dostępne NGO na PLUS” zakłada – wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów – w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Standardy wypracowywane przez Regionalny Panel Ekspertów, we współpracy ze środowiskiem lubelskich NGO i osób z niepełnosprawnościami, będą uwzględniać specyfikę działania III sektora funkcjonującego odmiennie niż sektor publiczny i sektor prywatny. Standardy powinny wypełnić brak wymogów prawnych lub je uzupełniać. Stąd będą zawierać wskazówki o charakterze edukacyjnym, aby lepiej przygotować NGO do ich wdrożenia.

 

W tym zakresie celem realizowanych Kawiarenek Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dotyczących dokumentu Standardy „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych. Dokument będzie zawierać zbiór 5 standardów, które obejmą specyficzne potrzeby NGO działających na terenie województwa lubelskiego:

S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.

S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.

S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.

S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

 

Ponadto podczas Kawiarenki Obywatelskiej „Dostępne NGO = NGO bez barier” uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z ofertą przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało zainicjowane w  projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

English English Polish Polish
Skip to content