Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 28 września 2022 r. (środa) o godz. 14.00 na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030. Kawiarenka w dn. 28 września 2022 r. jest wydarzeniem towarzyszącym Lubelskiemu Forum NGO i Lubelskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych 2022.

 

Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada na potrzebę – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów – w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań.

 

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. Standardów „NGO bez barier” obejmujących:
S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.
S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.
S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

 

Logo

 

Podczas kawiarenki przewiedzieliśmy czas na swobodną dyskusję, wymianę doświadczeń oraz poczęstunek.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 26 września  2022 r. (poniedziałek) w formularzu zgłoszeniowym:  https://tiny.pl/wthz3

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

 

Więcej na stronie projektu:

https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

 

English English Polish Polish
Skip to content