Plakat projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

ZAPRASZAMY w dn. 14 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 na VI spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego online  i podpisanie Deklaracji Ideowej.

RAMOWY PROGRAM VI POSIEDZENIA SYGNATARIUSZY LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI w dn. 14 lipca 2022 r. o godz. 10.00

 

 

English English Polish Polish
Skip to content