Plakat projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

W dn. 26 października 2022 r. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się VII Spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

 

Partnerstwo zostało zainicjowane w dniu 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

VII Spotkanie plenarne Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności będzie wydarzeniem towarzyszącym seminarium „Działania  rzecznicze na rzecz osób z niepełnosprawnościami – współpraca różnych sektorów”, które odbywa się w ramach wizyty studyjnej uczestników projektu “Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu”. Projekt jest realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych (WRZOS) w partnerstwie z  EAPN Islandia. 

 

Współorganizatorami seminarium są: Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego i Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

Prosimy Sygnatariuszy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu plenarnym do dn. 21 października 2022 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie: https://tiny.pl/wr1tv  

 

Do pobrania:

Program VII posiedzenia LPnRD

English English Polish Polish
Skip to content