Plakat projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

ZAPRASZAMY w dn. 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10.00 na spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 

Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego online  i podpisanie Deklaracji Ideowej.

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu online na adres liderzydostepnosci@gmail.com do dn. 8 lutego 2022 r. do godz. 12.00. 

 

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Kwadrat z dołączonych puzzli w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Napis Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności. Ikona przedstawiająca grupkę ludzików

 

RAMOWY PROGRAM
spotkania plenarnego online
Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Dostępności
w dn. 9 lutego 2022 r. o godz. 10.00
na platformie Microsoft Teams

 

10.00 – 10.15

Otwarcie posiedzenia i przystąpienie nowych członków do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności – Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD

10.15-10.30

Umowy na realizację zadań publicznych zawierane z podmiotami innymi niż podmioty publiczne – Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD

10.30-10.45

Kampania społeczna „Prospołeczni = Dostępni” – Wojciech Dec, Sekretarz LPnRD,

10.45-11.00

Badania perspektywy regionalnej współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym na rzecz dostępności – Zygmunt Klimczuk, ekspert ds. dostępności

11.00-11.15

Wsparcie rozwoju Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności: LFOON i FLOP jako interesariusze projektu Reinitialise – dr Andrzej Juros, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Doradca Zarządu FLOP

11.15

Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia

English English Polish Polish
Skip to content