Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i przedsiębiorców z woj. lubelskiego, w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 do udziału w  regionalnej konferencji „Dostępne NGO = NGO bez barier” oraz „Dostępność. Ujęcie edukacji włączającej i różnorodności. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwania” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie przy ul. Bursaki 12: DOJAZD DO WSPA 

 

Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności.

 

Konferencja „Dostępne NGO = NGO bez barier” będzie służyła upowszechnieniu wyników projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) oraz transmitowane online.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie XI spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 11 grudnia 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego https://tiny.pl/c2klh

 

Więcej informacji na stronie:

www.liderzydostepnosci.pl

 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

English English Polish Polish
Skip to content