Zaproszenie na webinarium: Dostępność w usługach społecznych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP) we współpracy Uczelnią Korczaka-Akademią Nauk Stosowanych Wydz. Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, zapraszają w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na webinarium „Dostępność w usługach społecznych”.

 

W 2023 roku przypada 11. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych. Konwencja stanowi pierwszy światowy dokument prawny zmieniający podejście do niepełnosprawności poprzez położenie nacisku na prawa człowieka. Umiejętności praktyczne zastosowania projektowania uniwersalnego wymagają poznania i zrozumienia potrzeb przyszłych użytkowników projektowanych obiektów, produktów i usług. Jednak w wielu przypadkach świadczone przez NGO usługi nie są w pełni dostosowane do tego, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich samodzielnie korzystać.

 

Potrzeba zapewnienia dostępności dotyczy w szczególności usług społecznych, które obejmują wspólne działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Przy czym usługi społeczne bazują na potencjale, wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. Oznaczają one działania z zakresu:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • mieszkalnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Szczególnie ważne jest to w zakresie realizacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:

 • osób starszych,
 • osób poruszających się na wózkach, o kulach i ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osób niewidomych i słabowidzących,
 • osób głuchych i słabosłyszących,
 • osób głuchoniewidomych,
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, intelektualnymi oraz z zaburzeniami funkcji poznawczej,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego).
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osób wykluczonych cyfrowo,
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem,
 • inne (np. tymczasowe wykluczenie, z ograniczoną sprawnością manualną).

 

Dostępność to także niwelowanie barier mentalnych i panujących stereotypów wokół niepełnosprawności. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. Oznacza to, że dostępność nie stanowi oddzielnej polityki, ale jest integralną częścią wszystkich polityk publicznych.

 

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

FLOP zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Dostępność w usługach społecznych w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00.

Czas: 18 gru 2023 10:00 Warszawa

 

Dołącz Zoom Spotkanie

https://zoom.us/j/95069779377?pwd=cFJKT1RxSDVtaUpqUHZia1dIUjFMUT09

Identyfikator spotkania: 950 6977 9377

Kod dostępu: 220364

 

Więcej na stronie:

https://liderzydostepnosci.pl/standardy-ngo-bez-barier/

 

 

 
 
English English Polish Polish
Skip to content