Zaproszenie na webinarium: w jaki sposób dostosowac siedzibę NGO do wymagań w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej? W dniu 21 marca 2023 r.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  i Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON) zapraszają w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 na webinarium „W jaki sposób dostosować siedzibę NGO do wymagań w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej?”.

 

Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Sektor pozarządowy powinien dążyć do tego, aby nie tworzyć barier oraz działać na rzecz ich znoszenia. Ważne jest, aby NGO widziały w dostępności nie tylko zestaw obowiązków, ale też niezbędny element swojej działalności oraz przejaw społecznej odpowiedzialności. Jednak, aby zacząć wymagać od NGO zaangażowania w poprawę dostępności, najpierw trzeba je do tego przygotować. Na początku najlepiej zacząć od zapewnienia dostępności architektonicznej siedziby organizacji.

 

WEBINARIUM: W jaki sposób dostosować siedzibę NGO do wymagań w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej?

 

Czas: 21 mar 2023 12:00 Warszawa

 

Dołącz do spotkania Zoom

https://zoom.us/j/94920047783

 

Identyfikator spotkania: 949 2004 7783

 

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. 

 

Więcej o projekcie na stronach: www.flop.lublin.pl  i www.liderzydostepnosci.pl

English English Polish Polish
Skip to content