jak przystąpić do partnerstwa?

Działaj z nami

Logo Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 

Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego online i podpisanie Deklaracji Ideowej.  

 

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Lista sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności na Rzecz Dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy.

Jeśli chcesz zostać Sygnatariuszem Partnerstwa
- wypełnij formularz

English English Polish Polish
Skip to content