Standardy NGO bez barier

Standardy NGO bez barier

Logo "Standardów NGO bez Barier"

Na etapie przygotowywania projektu “Dostępne NGO bez Barier” zdiagnozowano potrzebę wypracowania:

 

S1. “Standardu zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności w organizacji – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez NGO”.

 

S2. “Standardu zasad monitorowania działalności NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)”.

 

S3. “Standardu zasad wdrażania w NGO planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

 

S4. “Standardu zasad dostosowania działań NGO do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami”.

 

S5. “Standardu zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO”.

English English Polish Polish
Skip to content