Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dn. 4 listopada 2022 r. o godz. 17.00 na na Kawiarenkę Obywatelską pt. „Standardy “NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” w Restauracji Bohema w Zamościu przy ul. Staszica 29. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w formie Kawiarenek Obywatelskich w ramach projektu „Dostępne NGO na PLUS” finansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Projekt realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych odpowiada na potrzebę – wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów – w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań.

 

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest wypracowanie rekomendacji dot. Standardy “NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych obejmujących:
S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.
S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.
S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.
S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

 

Logo

 

Podczas kawiarenki przewiedzieliśmy czas na swobodną dyskusję, wymianę doświadczeń oraz poczęstunek.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowani uczestnictwem w Kawiarence Obywatelskiej, mogą zgłaszać się do dn. 3 listopada 2022 r. na e-mail: liderzydostepnosci@gmail.com  

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Preferowane będą NGO działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Decydować też będzie kolejność zgłoszeń.

 

Więcej na stronie projektu:

https://flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

 

English English Polish Polish
Skip to content