Program VIII posiedzenia Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dniu 28 marca 2023 r.

Podczas VIII posiedzenia Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 28 marca 2023 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyło 5 nowych podmiotów reprezentujących sektory: pozarządowy i prywatny.

 

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Podmioty, które przystąpiły w dn. 28 marca 2023 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

  1. Stowarzyszenie Migiem Przez Świat.
  2. Fundacja „Między Nami”.
  3. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych.
  4. Fundacja Nałęczowskie Towarzystwo Ogrodowe.
  5. Centrum Doradztwa Strategicznego Robert Gostkowski.

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

English English Polish Polish
Skip to content