Podczas IV posiedzenia Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dn. 9 lutego 2022 r. do grona Sygnatariuszy Partnerstwa dołączyło 14 nowych podmiotów reprezentujących sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

 

Podmioty, które przystąpiły w dn. 9 lutego 2022 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

 1. Gmina Telatyn.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.
 3. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
 4. Urząd Gminy Wojsławice.
 5. Urząd Miasta Tomaszów Lubelski.
 6. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.
 7. Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.
 8. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus.
 9. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny.
 10. Fundacja Szpilka.
 11. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne.
 12. Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości”.
 13. Fundacja Żyć z Autyzmem.
 14. W. PROJEKT Wojciech Łoś.
English English Polish Polish
Skip to content