W dn. 19 września 2021 r. odbyła się w Lublinie trzecia Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

19 września 2021 r. odbyła się w Lublinie trzecia Kawiarenka Obywatelska pt. „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami”

W dn. 19 września 2021 r. odbyła się trzecia Kawiarenka Obywatelska pt.  „Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami” w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Spotkanie było integralną XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Spotkanie w formie kroczących debat publicznych było zorganizowane w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności.

 

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności.

 

W ramach Kawiarenki Obywatelskiej przeprowadzono spacer badawczy z przewodnikiem po centrum Lublina pod kątem zbadania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami (ok. 2 godz.). Wynikiem spaceru było zgłoszenie przez uczestników uwag o zauważonych nieprawidłowościach oraz omówione najważniejszych aspektów związanych z utrudnieniami w zakresie dostępności architektonicznej.

English English Polish Polish
Skip to content