W dn. 20 października  2021 r. odbyła się w Kawiarenka Obywatelska pt. “Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie

20 października 2021 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie

W dn. 20 października 2021 r. odbyła się Kawiarenka Obywatelska pt. „Dostępne NGO = NGO bez barier” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu kroczących debat publicznych w projekcie „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.  Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami (beneficjentów rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025).

 

Podczas spotkania uczestnicy Kawiarenki Obywatelskiej mogli zapoznać się m.in. z ofertą przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, które zostało zainicjowane w  projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dostępność cyfrowa, architektoniczna czy komunikacyjno-informacyjna jest procesem, który dotyczy nas wszystkich. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. W dostępności nie ma drogi na skróty. Niestety, do tej pory nie były podejmowane na szerszą skalę działania wspierające III sektor w zakresie wdrażania zasad dostępności. Istniejące rozwiązana systemowe skierowane są przede wszystkim do sektora publicznego. Natomiast same NGO nie mają jeszcze świadomości i wystarczającej wiedzy – jak skutecznie wdrażać standardy dostępności? Należy dążyć do tego, aby powszechnie działalność społeczna była kojarzona z przestrzeganiem zasad dostępności, w myśl zasady: PROSPOŁECZNI=DOSTĘPNI.

English English Polish Polish
Skip to content