Plakat projektu "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

ZAPRASZAMY w dn. 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 na spotkanie plenarne Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

 

Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Realizatorami projektu są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz. Członkostwo w Partnerstwie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 

Warunkiem przystąpienia do Partnerstwa jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Pracy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego online  i podpisanie Deklaracji Ideowej.

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu online na adres liderzydostepnosci@gmail.com do dn. 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

 

 

 

English English Polish Polish
Skip to content