Posiedzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyło się IX spotkanie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Lubelscy Liderzy Dostępności”, w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego programu Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).

 

Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Partnerstwo zostało zainicjowane 24 czerwca 2021 r. podczas regionalnej konferencji otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Podmioty, które przystąpiły w dn. 21 kwietnia 2023 r. do grona Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności:

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Fundacja Kurs w Przyszłość

 

Partnerstwo jest otwarte na podmioty z woj. lubelskiego reprezentujące: organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, przedsiębiorców oraz środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też inne podmioty zrzeszające osoby ze szczególnymi potrzebami lub działające na ich rzecz.

 

Podczas konferencji przedstawiono „Lubelski model tworzenia międzysektorowego partnerstwa na rzecz dostępności – Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności”. Lubelski model bazuje na wypracowanych rozwiązaniach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz wynikach raportu z badań A. Biały „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów”.

English English Polish Polish
Skip to content