Plakat projektu "Dostępne NGO na PLUS"

W związku  z realizacją projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w badaniu fokusowym FGI online.  

 

Badanie FGI online na platformie Microsoft Teams odbędzie się o godz. 17.00 do wyboru w dn. 23 listopada 2022 r. (środa) lub 24 listopada 2022 r. (czwartek). Zgłoszenia na wybrany dzień badania przyjmowane są do  dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00 poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/ww4s9. Ilość miejsc jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do dnia 22 listopada 2022 r. zostanie wysłany link z adresem do spotkania na Microsoft Teams. 

 

Celem badania FGI będzie zbadanie potrzeb lubelskich organizacji pozarządowych w zakresie  wypracowania i wdrożenia standardów „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności

organizacji pozarządowych. Trzeba zmienić sposób myślenia NGO o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niestety nadal wiele NGO uważa, że ich ten problem nie dotyczy, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami nie są adresatami ich działań. Jednak w praktyce może się okazać, że nie korzystały one z oferty NGO – bo nie miały takiej możliwości. A nie z powodu braku zainteresowania. Jest  to tym bardziej istotne, że zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, NGO są zobowiązane do dążenia w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności. Skutecznym kluczem do zapewnienia dostępności NGO może okazać się samoregulacja sektora pozarządowego, którego wyrazem jest standaryzacja działań (https://liderzydostepnosci.pl/).

 

Na podstawie analizy potrzeb lubelskich organizacji w zakresie standaryzacji, Regionalny Panel Ekspertów wypracuje raport „NGO bez barier” – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych zawierający zbiór 5 standardów dostępności, które będą dostosowane do specyfiki działania III sektora tj.:

S1. Standard powoływania w NGO Koordynatora/ koordynatorki do spraw dostępności w organizacji.

S2. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności.

S3. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.

S4. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.

S5. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

 

Wszystkie Państwa opinie będą dla nas bardzo ważne!

 

Dlatego prosimy o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami lub przemyśleniami dotyczącymi  potrzeby standaryzacji działań NGO w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na charakter badania FGI, przewidziano w każdym spotkaniu udział ok. 6-8 przedstawicieli NGO. Zapewniamy, że uzyskane podczas badań informacje będą traktowane jako poufne i wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

 

Informacji o badaniach fokusowych udzielają:

Dorota Ozimek – Koordynator projektu, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Zygmunt Klimczuk – Ekspert ds. badan i analiz, e-mail: zklimczuk@gmail.com   

English English Polish Polish
Skip to content