Zaproszenie na webinarium "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych(FLOP)  zaprasza w dniu 30 października 2023 r. o godz. 11.00 na webinarium „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.

 

Obecnie konieczna jest zmiana sposobu myślenia NGO o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. NGO powinny postrzegać dostępność nie tylko jako zbiór obowiązków, ale jako istotny obszar swojej działalności oraz przejaw społecznej odpowiedzialności. Organizacje pozarządowe powinny dążyć do unikania tworzenia barier i pracować nad ich znoszeniem. Dostępność to także niwelowanie barier mentalnych i panujących stereotypów wokół niepełnosprawności. Idea „NGO bez barier” staje się standardem. Proces standaryzacji oznacza uporządkowanie działań i sposobów funkcjonowania NGO w obszarze dostępności.

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom FLOP opracował zbiór pięciu standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”:

S1. Standard dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.

S2. Standard tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności.

S3. Standard zatrudniania przez NGO osób z niepełnosprawnościami.

S4. Standard powoływania w NGO lidera/koordynatora do spraw dostępności w organizacji.

S5. Standard monitorowania wdrażania przez NGO zasad dostępności

 

Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego  przez  Narodowy  Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom

Temat: NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych

Czas: 30 paź 2023 11:00 Warszawa

 

Dołącz Zoom Spotkanie

https://zoom.us/j/95404595918?pwd=UVdHd2NFWTVLNkhxSnltM05aY0Fjdz09

 

Identyfikator spotkania: 954 0459 5918

Kod dostępu: 664062

 

Więcej na stronie:

https://liderzydostepnosci.pl/

English English Polish Polish
Skip to content