aktualności

Okładka "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

ZAPRASZAMY do zapoznania się z projektem wersji do testowania standardu „ NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Celem opracowanych standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” jest dostarczenie NGO, działającym na terenie województwa lubelskiego, rozwiązań pozwalających wywiązać się z obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Read More »
Plakat: Szkolenie "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w czwartej edycji szkolenia pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie jest elementem kampanii społecznej pt.„Dostępne NGO = NGO bez barier”,

Read More »
Plakat szkolenia "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu w Chemie dla Grupy 3 pt. „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie dla Grupy 3 odbędzie się w Chełmie

Read More »
Plakat szkolenia "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniu „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Dostępne

Read More »
English English Polish Polish
Skip to content